?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 鿴ӱ:琦越品牌设计-新闻动?/title> <meta name="keywords" content="鿴ӱ," /> <meta name="description" content="鿴ӱ:新闻动态是北京设计公司琦越品牌设计专门开辟的一个介l设计行业,相关行业动态的栏目?> <link rel="stylesheet" href="/css/style.css"> <link href="/css/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/xnwen.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- www.vbwnb.com Baidu tongji analytics --> <link type="text/css" href="/css/sybanner.css" rel="stylesheet"> <link rel="canonical" href="//www.vbwnb.com/html/xwdt/index_27.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <center> <div class="dtop"> <div class="dingbu"> <a href="//www.vbwnb.com"> <img src="/images/shouye.png" /></a> </div> <div class="navbg"> <div class="col960"> <ul id="navul" class="cl"> <li class="navhome"><a href="//www.vbwnb.com/" title="ͼ">ͼ</a></li><img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a href="/html/gyzy.html">关于琦越</a></li><img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bgszx.html">品牌服务</a> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/rzsh.html">LOGO特色设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bgszx.html">品牌创意设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/sykj.html">办公装饰设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bz.html">软装I间设计</a></li> </ul> </li> <img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a href="/html/alzs/">案例展示</a> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/alzs/logotssj/">品牌LOGO设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bjhcsjal/">品牌d设计 </a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bjbzsj/">品牌包装设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/hdwlsj/">zd物料设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/rzkjsj/">办公软装设计</a></li> </ul> </li> <img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a href="">最新资?/a> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/xwdt/">新闻动?/a></li> <li class="fon"><a href="/html/qydt/">企业动?/a></li> <li class="fon"><a href="/html/qiantansheji/">谈设计</a></li> </ul> </li> <img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a target="_blank">商标注册</a> </li> <img src="//www.vbwnb.com/images/shuxing.jpg" style="float: left;"> <li class="fon"><a href="/html/lxzy.html">联系琦越</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="myFocus0"> <div class="loading"></div> <div class="pic"><!--囄列表--> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3179.html" title="品牌设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111333187790.jpg" thumb="" alt="品牌设计" text="" /></a></li> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3178.html" title="北京商标设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-25/2018062513581870420.jpg" thumb="" alt="北京商标设计" text="" /></a></li> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3114.html" title="北京logo设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111350712455.jpg" thumb="" alt="北京logo设计" text="" /></a></li> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3113.html" title="北京VI设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111360259203.jpg" thumb="" alt="北京VI设计" text="" /></a></li> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3112.html" title="北京d设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111370486766.jpg" thumb="" alt="北京d设计" text="" /></a></li> <li class="fon"><a href="/html/hdp/3111.html" title="北京包装设计"><img onerror="this.src='/images/nopic.gif';" style="width:1390px;height:570px" src="/UploadFiles/2018-06-11/201806111137374117.jpg" thumb="" alt="北京包装设计" text="" /></a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="index_banner" id="banner_tabs"> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111333187790.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111350712455.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/201806111137374117.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-25/2018062513581870420.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111370486766.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111360259203.jpg" width="100%" height="572"></a></li> </ul> <img style="visibility:hidden;" src="/images/hdp01.png" width="100%"> <cite> <span class="cur">1</span> <span class="fon">2</span> <span class="fon">3</span> <span class="fon">4</span> <span class="fon">5</span> <span class="fon">6</span> </cite> <div class="clear"></div> </div> --> <!-- <div class="banner" id="b04"> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111333187790.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111350712455.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/201806111137374117.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-25/2018062513581870420.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111370486766.jpg" width="100%" height="572"></a></li> <li class="fon"><a href="#"><img src="/UploadFiles/2018-06-11/2018061111360259203.jpg" width="100%" height="572"></a></li> </ul> <div class="progress"></div> <a href="javascript:void(0);" class="unslider-arrow04 prev"><img class="arrow" id="al" src="img/arrowl.png" alt="prev" width="20" height="35"></a> <a href="javascript:void(0);" class="unslider-arrow04 next"><img class="arrow" id="ar" src="img/arrowr.png" alt="next" width="20" height="37"></a> </div> --> <div class="main"> <div class="anli"> <div class="cass"> <p style="font-size: 28px; color: #B28146; padding-left:10px; letter-spacing:1px; font-family:微Y雅黑;"> 新闻 <span style="font-size: 21px; color: #5c5c5c;">NEWS</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" float:right; width:70px;"> <tr> <td><img src="/images/paipai (6).png" /></td> <td ><a href="/" style=" padding-right:15px; padding-left:5px; font-size: 12px; font-family:宋体;">??/a></td> </tr> </table> </div> <div class="liebiao"> <div class="liebiao_one"> <div class="tupian"> <a href="/html/xwdt/3252.html"> <img src="/uploadfiles/2019-06-21/15611015793627622.jpg" alt="d设计的设计流E? width="487" height="311" /></a> </div> <div class="wenzi"> <p style="font-weight: bold;"> <a href="/html/xwdt/3252.html" style="font-size: 16px;">d设计的设计流E?/a></p> <p style="margin-top: 10px;"> <a href="/html/xwdt/3252.html">[2019-06-21]</a></p> <p style="margin-top: 20px; color: #221814;"> <a href="/html/xwdt/3252.html" style="color: #221814;">【简介】在当今商务l济zd中,d在企业Ş象推q和产品营销中的作用显重要Q尤其在两地的商务运作中Q画册v着沟通桥梁的作用。你是何方企业?能提供什么服务?你的优势在哪里……都可以通过_的画册静态地展现在客户面前。于是,企业UL开始制作自qdQ全方位地向外界展示企业的Ş象,便于外界了解情况q而对企业产生好感。北京画册设计公司带你去了解d设计的工作流E?/a></p> </div> </div> <div class="liebiao_one"> <div class="tupian"> <a href="/html/xwdt/3251.html"> <img src="/UploadFiles/2019-06-21/2019062115132179603.jpg" alt="Logo设计的动与静" width="487" height="311" /></a> </div> <div class="wenzi"> <p style="font-weight: bold;"> <a href="/html/xwdt/3251.html" style="font-size: 16px;">Logo设计的动与静</a></p> <p style="margin-top: 10px;"> <a href="/html/xwdt/3251.html">[2019-06-21]</a></p> <p style="margin-top: 20px; color: #221814;"> <a href="/html/xwdt/3251.html" style="color: #221814;">【简介】标识设计作觉识别系l中的灵,我们该如何y妙地q用“动”与“静”的表达形态,赋予它与企业气质相吻合的艺术表现风格Q已昑־ؓ重要。恰当的表现形态结合最佌觉元素的~排Q最后受众在视觉心理上产生特定的感受与联想。其中,“动”与“静”两者存在共性也存在个性,它的力在标识中也还只是展露头角Q但有了我们更深层地挖掘其作用和力Q标识在艺术设计的表N域中便能更加个性地表现自我Q充分完成视觉传</a></p> </div> </div> <div class="liebiao_one"> <div class="tupian"> <a href="/html/xwdt/3249.html"> <img src="/uploadfiles/2019-06-14/15604795194979902.jpg" alt="logo设计意象的表现手? width="487" height="311" /></a> </div> <div class="wenzi"> <p style="font-weight: bold;"> <a href="/html/xwdt/3249.html" style="font-size: 16px;">logo设计意象的表现手?/a></p> <p style="margin-top: 10px;"> <a href="/html/xwdt/3249.html">[2019-06-14]</a></p> <p style="margin-top: 20px; color: #221814;"> <a href="/html/xwdt/3249.html" style="color: #221814;">【简介】logo设计的意象性设计能够突Z性化和象征性,它是一U复合现代信息交和企业团体个性发展的时代特征Q然而这Ulogo设计h非常重要的现实意义,在意象性的logo设计中,北京logo设计公司带你M解两Ulogo设计的主要表现手法:</a></p> </div> </div> <div align="right" class="fenye" id="fenye"> <table border="0"><tr><td id="pagelist"> <a href="index.html" class="prev">??/a> <a href="index_28.html" class="next">上一?/a> <a class="num" href="index.html">1</a> <a class="num" href="index_28.html">2</a> <a href="#" class="curr"><font color=red>3</font></a> <a class="num" href="index_26.html">4</a> <a class="num" href="index_25.html">5</a> <a class="num" href="index_24.html">6</a> <a class="num" href="index_23.html">7</a> <a class="num" href="index_22.html">8</a> <a class="num" href="index_21.html">9</a> <a class="num" href="index_20.html">10</a> <a href="index_26.html" class="next">下一?/a> <a href="index_1.html" class="prev">末页</a> <span class="fon">d<span id="totalpage">29</span>?/span></td></tr></table> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class=" foot_xilie"> <div class=" xilie_ul"> <div class="xilie_ul_yewu"> <p> 琦越业务 </p> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/rzsh.html">公关zd</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bz.html">软装配饰</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/rzsh.html">|站</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bgszx.html">品牌VI</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/sykj.html">办公室装?/a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bz.html">商业I间规划</a></li> </ul> </div> <div class="xilie_ul_yewu"> <p> 琦越设计 </p> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/alzs/wzal/">|站设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bz.html">软装设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bzal/">标志设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/hcal/">d设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bgszx.html">包装设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bzall/">办公室装饰设?/a></li> </ul> </div> <div class="xilie_ul_yewu"> <p> 琦越案例 </p> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bzal/">标志案例</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/">|站案例</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/hcal/">d案例</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bgszx.html">包装案例</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/ppVIal/">品牌VI案例</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/rzsh.html">公关zd案例</a></li> </ul> </div> <div class="xilie_ul_yewu"> <p> 琦越服务 </p> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/alzs/ppVIal/">品牌VI</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/bz.html">软装升华</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bzal/">标志设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/ppfw/rzsh.html">|站营销</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/hcal/">d设计</a></li> <li class="fon"><a href="/html/alzs/bzall/">办公室装?/a></li> </ul> </div> <div class="xilie_ul_yewu"> <p> 联系琦越 </p> <ul class="fon"> <li class="fon"><a href="/html/lxzy.html">联系我们</a></li> <li class="fon"><a href="/html/lxzy.html">人才招聘</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="beian"> <div class="fon"> <p style="color:#FFFFFF;"> <a style="color:#FFFFFF;" href="/">琦越首页</a> | <a style="color:#FFFFFF;" href="/html/gyzy.html">关于琦越</a> | <a style="color:#FFFFFF;" href="/html/lxzy.html">联系琦越</a> | 京ICP?6020261?1 </p> <p style="color:#FFFFFF;"> copyright ͼ www.vbwnb.com all rights reserved.琦越设计 版权所?北京琦越企业形象设计有限公司 </p> </div> </div> </div> </center> <div class="suspension"> <div class="suspension-box"> <a href="javascript:;" class="a a-top"><i class="i"></i></a> <a href="#" class="a a-service "><i class="i"></i></a> <a href="javascript:;" class="a a-service-phone "><i class="i"></i></a> <a href="//www.vbwnb.com/" title="ͼ">ͼ</a> <div class="d d-service" style="width:131px; background:#333333; right:0px; border: 0px solid #E0E1E5; border-radius: 0px; "> <div class="inner-box" style="padding:0px;"> <a class="clearfix"><img src="/images/qqkef.png" alt=""> </a> </div> </div> <div class="d d-service-phone"> <i class="arrow"></i> <div class="d-service-item clearfix"> <div class="text"> <img src="/images/side_ewm1.jpg" alt=""> </div> </div> </div> <div class="d d-qrcode"> <i class="arrow" style="bottom:15px"></i> <div class="inner-box"> <div class="qrcode-img"><img src="/images/side_ewm.jpg" alt=""></div> </div> </div> </div> </div> <!-360分析-!> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>